BIOGRAPHY
 

Mario Lomarto (Zsolt VIZVÁRI) was born in Hungary. Between 1994 and 1999 he studied at the Intermedia Faculty of Hungarian Academy of Fine Arts. He was interested mainly in video art and installation, his films were presented in Hungary and in Germany, and he had a light installation in the French Institute of Budapest. 

He treats with the human, and mainly face portrayals of ancient and modern civilizations. 
He blends these with the characteristic portraying patterns, and making it modern, creating a picture for example by a collage-like technique. By constructing the ancient depicting methods and forms with contemporaneous artistic tools a very special and original world is created. He is especially interested in mythical characters, cosmic topics and mythological stories.


ÉLETRAJZ
 

Mario Lomarto (Vizvári Zsolt) Magyarországon született. A Magyar Képzőművészeti Főiskola Intermédia szakos hallgatója volt 1994 és 1999 között. Korábban videóművészettel és installációval foglalkozott, filmjeit bemutatták Magyarországon és Németországban, és a Budapesti Francia Intézetben volt egy fényinstallációja. 

Az ősi és mai kultúrák ember, elsősorban arcábrázolásaival foglalkozik. Ezt társítja a kor jellegzetes ábrázolási sémáival, és mindezt modernné avatva, például kollázs jellegű technikával formálja képpé. Az ősi ábrázolási módok és formák modern, kortárs művészeti eszközökkel való szerkesztettsége révén sajátos, újszerű világ jön létre. Különösen foglalkoztatják a mitikus alakok, kozmikus témák, mitológiai történetek.

 

WORKS - EXHIBITIONS 

Elf Watercastle goes to sea
Illustrator. Gina Lomarto: Elf Watercastle goes to sea. Lomart Publisher, 2013.

Legyetek nők, ha tudtok
Illustrator. Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok. Lomart Publisher, 2010.

Minotaur's Dog
Illustrator. Lily Tiffin: The dog of Minotaur. Lomart Publisher, 2008.

ERICSSON ARTS' WEEK - PERMEATIONS 
The 100th jubilee exhibition of Ericsson Gallery, 9 May 2007 - 12 June 2007 

RELOAD
Exhibition. Budapest, Ericsson Gallery of Fine Arts, 27 April - 7 June 2004.

Savaria TAG joint exhibition
Szombathely, T. Takács Gallery, 18–24 August 2003. 

Atlantis
Exhibition. Szombathely, Művészetek Háza (House of the Arts), 22 August–11 September 2002. 

Ancient and modern, faces and forms
Exhibition. Szombathely, Savaria Tourist Gallery, 10–30 August 2001. 

Ancient and modern, faces and forms
Exhibition. Sopron, Sopron Plaza Gallery, 14–29 April 2001. 

It’s ripening...
Video, 1997. OFF (Open Film Festival). Budapest, May 1997. 

Stria of Light
Light installation, 1996. French Institute of Budapest «Virtual spaces». Budapest, 12 April 1996.

Affections 
Video, 1995. 10th Stuttgarter Filmwinter. Stuttgart, Germany. 10 January 1997. 

Pictures of an exhibition
Video, 1995. 2. Werkleitz Biennale "Cluster Images". Tornitz, Germany. 7 September 1996 / 
10th Stuttgarter Filmwinter. Stuttgart, Germany. 10 January 1997. 

Do Yourself a Book
Multimedia, CD Panoráma. 1995. Volume No. 2, Computer Panoráma Kiadó. ISSN 1218-6902. CD SN.: CDP 95/2 

Renaissance Paraphrase 
Video, 1988. Hungarian Independent Film and Video Festival. Szombathely, 1988. 
 

 

MUNKÁK - KIÁLLÍTÁSOK

Vízvári Manó tengerre száll
Illustrator. Gina Lomarto: Vízvári Manó tengerre száll. Lomart Kiadó, 2013.

Legyetek nők, ha tudtok
Illusztrátor. Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok. Lomart Kiadó, 2010. 

A Minótaurosz kutyája
Illusztrátor. Lily Tiffin: A Minótaurosz kutyája. Lomart Kiadó, 2008. 

ERICSSON ARTS' WEEK - ÁTHATÁSOK 
Az Ericsson Galéria 
100. jubileumi kiállítása 
2007. május 9. - június 12

RELOAD
Kiállítás. Budapest, Ericsson Képzőművészeti Galéria, 2004. április 27 - június 7.

Savaria TAG csoportos kiállítás
Szombathely, T. Takács Galéria, 2003. augusztus 18 - augusztus 24. 

Atlantis
Kiállítás. Szombathely, Művészetek Háza, 2002. augusztus 22 - szeptember 11. 

Ősi és modern, arcok és formák
Kiállítás. Szombathely, Savaria Tourist Galéria, 2001. augusztus 10 - augusztus 30.

Ősi és modern, arcok és formák
Kiállítás. Sopron, Sopron Plaza Galéria, 2001. április 14 - április 29. 

Már érlelődik…
Videó, 1997. OFF (Open Film Festival). Budapest, 1997. május 

Stria of Light
Fényinstalláció, 1996. Budapesti Francia Intézet «Virtual spaces». Budapest, 1996. április 12. 

Affections
Videó, 1995. 10. Stuttgarter Filmwinter. Stuttgart, Németország. 1997. január 10. 

Pictures of an exhibition
Videó, 1995. 2. Werkleitz Biennale "Cluster Images". Tornitz, Németország. 1996. Szeptember 7. 10. / 
Stuttgarter Filmwinter. Stuttgart, Németország. 1997. január 10. 

Do Yourself a Book
Multimedia, CD Panoráma. 1995. Volume No. 2, Computer Panoráma Kiadó. ISSN 1218-6902. CD SN.: CDP 95/2

Reneszánsz parafrázis
Videó, 1988. Magyar Független Film és Videó Fesztivál. Szombathely, 1988. 
 

 
 
 
Works  |  Mario Lomarto  |  Exhibition  |  Gallery  |  Contact
Copyright  ©  1988 - 2014